Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
« August 2019 »
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Entries by Topic
All topics  «
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
You are not logged in. Log in
SLOT Milo sport diary
Sunday, 4 August 2019
มารู้จักกับแต้มไพ่ในเกมโป๊กเกอร์กันเถอะ

วันนี้à¸̀วภเราจะมีเภมà¸̀นันดีๆหนึ่ง๠ภมา๠นะนำให้ภับผู้เล่นทุภคนรู้จัภภัน เผื่อภำลังเบื่อเภมà¸̀นัน๠บบเดิมๆอยู่ซึ่งบางบุคคลภ็บางทีอาจจะต้องภารเปลี่ยนเภมเล่นบ้าง ซึ่งเป็นเภมà¸̀นันในรูป๠บบใหม่ที่จำนวนมาภชาวไทยภ็ไม่ค่อยสนใจหรือนิยมเล่นภันมาภมายหนัภเà¸̀ราะโดยมาภจะเป็นภรั่งมาภยิ่งภว่าที่เล่นเภมà¸̀นันจำà¸̀วภนี้ภัน๠ต่ถ้าà¸ู̀ดขึ้นมาทุภคนภ็ใภล้จะถึงบางอ้อภันอย่างยิ่งจริงๆว่าเป็นเภมอะไร เนื่องจาภว่าอาจจะได้เคยทราบอยู่ประจำ๠ต่ว่าภ็ไม่เคยลองเล่นภัน๠บบจริงๆจังๆสัภครั้ง

เภมที่à¸̀วภเราจะเสนอ๠นะภ็คือเภมโป๊ภเภอร์นั่นเองสามารถหาเล่นได้ในคาสิโนออนไลน์ ซึ่งวันนี้à¸̀วภเราจะมาสอนวิธีภารดู๠ต้มไà¸่̀ภารเรียงลำดับไà¸่̀เà¸̀ื่อให้ทำความเข้าใจภันà¸̀อเà¸̀ียงเป็นน้ำจิ้ม ซึ่งสำหรับภารเล่นโปภเภอร์นั้นจะใช้ข้างในภารเล่นที่เรียภว่า 1 สำรับใน 1 สำรับจะมีไà¸่̀อยู่ 52 ใบ 50 2 ใบโดย ใบโดยไà¸่̀ที่มี๠ต้มมาภที่สุดเป็น A โà¸̀ธิ์ดำ ๠ล้วภ็ภัยที่มีค่าน้อยที่สุดภ็คือ 2 ดอภจิภโดยจะเรียงลำดับจาภเลขใหภ่ไปน้อยเป็น A-K-Q-J-10-9-8-7-6-5-4-3-2 ๠ละเรียงลำดับความใหภ่ของดอภจาภมาภไปà¸̀บน้อยคือ โà¸̀ธ์ดำ-โà¸̀ธ์๠ดง-สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด-ดอภจิภโดยภารเล่นโปภเภอร์นั้นจะต้องเทียบเคียงจาภไà¸̀ร่ในมือที่ถืออยู่ปริมาณ 2 ใบภับไà¸่̀ภองภลางปริมาณ 5 ใบ คาสิโนออนไลน์ pantip โดยจะเรียงในต้น๠บบจาภมาภมายไปà¸̀บน้อย ดังนี้

1.Royal Straight Flush ภายในไà¸่̀จำเป็นต้องประภอบไà¸่̀ด้วย 10-J-Q-K-A ทั้งยัง 5 ใบ๠ละภ็ควรจะเป็นดอภเดียวภันทั้งสิ้น

2.Straight Flush ไà¸่̀อีภทั้ง 5จะสามารถเริ่มเรียงได้ตั้ง๠ต่ 1-2-3-4-5 หรือเริ่มตั้ง๠ต่เลขไหนภ็ได้ ๠ต่ว่าไà¸่̀ทั้งหมดทั้งปวงจะต้องเป็นไà¸่̀ดอภเดียวภัน

3.Four of a kind หมายคือภารรวมไà¸่̀อีภทั้งในมือรวมทั้งไà¸่̀มิดฟิลด์ ให้ได้ไà¸่̀เหมือนภันทั้งยังสี่ใบตัวอย่างเช่น J-J-J-J

4.Full House ซึ่งสามารถภำเนิดได้ด้วย 2 ส่วนประภอบนั้นภ็คือภารเภิดโคนง รวมภับภารเภิดคู่ ด้วยภัน

5.Flush เป็นภารที่ไà¸่̀ทั้งยัง 5 ใบมีดอภเดียวภัน

6.Straight คือภารเภิดไà¸่̀เรียงภัน 5 ใบขึ้นไป โดยจะนับผู้ชนะที่คุมเรียงไà¸่̀ใหภ่ที่สุด

7.Three of a kind ภารเภิดไà¸่̀สามใบจาภไà¸่̀ที่ถือในมือรวมภับไà¸่̀มิดฟิลด์ อาทิเช่น K-K-K

8. Two pair คือภารเปรียบไà¸่̀ในมือภับไà¸่̀ภองภลางว่ามีตัวเลขตรงภัน 2 เลขหรือเปล่า ๠ม้ว่าได้ไปเช่นภัน 2 ใบในมือจะถือว่าเป็น 1 คู่

9.One pair คือภารเปรียบเทียบไà¸่̀ในมือภับไà¸่̀ภองภลางว่ามีตัวเลขตรงภัน 1 เลข

10. High card เป็นในภรณีที่ผู้เล่นในวงไม่มีใครได้ไà¸่̀เข้าคู่เลยซัภหนึ่งคน โดยไà¸่̀คู่ที่สูงสุดเป็น A ต่ำสุดคือ 2

๠ละทั้งสิ้นนี้ภ็เป็นภารเรียงลำดับไà¸่̀ใน๠ต้มต่างๆสำหรับเà¸̀ื่อภารเรียงลำดับไà¸่̀ของโป๊ภเภอร์ที่เล่นภันในคาสิโนออนไลน์หรือเล่นภันในตามสถานที่ต่างๆภ็จะเป็นในรูป๠บบนี้ทั้งสิ้นจะมีข้อตภลงเดียวภันทั้งโลภไม่มีข้อ๠ตภต่างภัน ขอชี้๠นะว่าถ้าเภิดจะเล่นเภมโป๊ภเภอร์นี้ภ็บางครั้งอาจจะจำเป็นต้องใช้เวลานานภว่าปภตินิดหน่อยหน่อย๠ต่นับว่าได้โอภาสที่จะลุ้นรวมทั้งบันเทิงใจได้ยาวนานภว่า ภารเล่นà¸̀นัน๠บบนานๆเภมโป๊ภเภอร์ภ็นับได้ว่าเป็นเภมà¸̀นันยอดนิยมอีภหนึ่งเภมที่คุณจะต้องได้เล่น


Posted by slotsergiobusinessnewspbn290 at 2:17 AM EDT
Post Comment | Permalink | Share This Post

View Latest Entries